mga kwento at haka-haka ni kakang pepe

Wednesday, March 29, 2006

Sojourn

Today is exactly my 10th year in this company, which is basically the same amount of time I've spent in this little red dot one degree north of the equator.

So what exactly brought me, a self-styled patriot, here? Is the title of this entry a misnomer considering I've been here in my prime a bit longer?

dapat ka bang mangibang bayan
dito ba'y walang ka'ng paglagyan
bakit pa iiwanan ang lupang tinubuan
dito ka natuto ng iyong mga kalokohan
...