mga kwento at haka-haka ni kakang pepe

Thursday, April 20, 2006

Happy Birthday Nanay

Tadtadrin man daw ang laman mo at buto ay hindi kayang bayaran ang utang na loob mo sa iyong ina -- ayon sa kasabihan. Having seen my mother carried us thru life on her frail shoulder and made tremendous sacrifices, I guess that proverb is an understatement.

I know that it is so unlikely that you may stumble into this but I'm sure you know how much I love you.

Happy 70th birthday Nanay...