mga kwento at haka-haka ni kakang pepe

Thursday, July 15, 2004

"Ako ay Pilipino....

............... A tapang a tao!
a putol a kamay, indi atakbo!
a putol a ulo, indi pa rin atakbo!…"

We are the weakest link, dishonored, weak-kneed, knee-jerked, weaklings! Ahhhhhhh! Times like this makes we want to bury my head in the sand in shame. We take pride na Pinoy tayo, cannot be cowed even with death. Countless times na pinatunayan natin ito, from Lapu-lapu to Ninoy. Yet, heto tayo, nagpa-blackmail sa terrorista. Ang isang pang nakakaasar, umatras tayo ni hindi pa nga natin nakukuha si Angelo…TALAGANG EWAN!!!

Saan na nga kaya tayo patungo bilang isang bansa…=(